Livre d'or

Les champs marqués * sont obligatoires !

Ajout message
 
Smileys Texte en gras : [b]texte[/b] Texte en italique : [i]texte[/i] Texte souligné : [u]texte[/u] Texte barré : [s]texte[/s] Titre [title=x]texte[/title] Conteneur Style [style=x]texte[/style] Ajouter un lien : [url]lien[/url], ou [url=lien]nom du lien[/url] Ajouter une image : [img]url image[/img] Faire une citation [quote=pseudo]texte[/quote] Cache le texte, affiche lors du clic [hide]texte[/hide] Liste [list][*]texte1[*]texte2[/list] Couleur du texte : [color=X]texte de couleur X[/color] Taille du texte (X entre 0 - 49) : [size=X]texte de taille X[/size]   Réduire le champ texte Agrandir le champ texte Afficher/cacher les autres fonctions
Positionner à gauche : [align=left]objet à gauche[/align] Centrer : [align=center]objet centré[/align] Positionner à droite : [align=right]objet à droite[/align] Justifier : [align=justify]objet justifié[/align] Objet flottant à gauche [float=left]texte[/float] Objet flottant à droite [float=right]texte[/float] Exposant [sup]texte[/sup] Indice [sub]texte[/sub] Indentation [indent]texte[/indent] Tableau [table][row][col]texte[/col][col]texte2[/col][/row][/table] Vidéo [movie=largeur,hauteur]adresse du fichier[/movie] Son [sound]adresse du son[/sound] Insérer du code [code]texte[/code] Insérer du code mathématique [math]texte[/math] Code html [html]code[/html] Aide BBcode «  1  2  3  4  5  6 ... 48  49  50  » 
Visiteur
  1174 Le: 18/06/19 à 19h48
  

Boosteur Inactif

Groupe: Visiteur

The Fastest Blockchain in the World

By building the Amen System on the Waves NG platform, we have created it to be the fastest blockchain on the planet to integrate Amen into daily buying and selling.
To find out more search google for Amen Dollar


0%
 
Visiteur
  1173 Le: 18/06/19 à 19h16
  

Boosteur Inactif

Groupe: Visiteur[url=asanafest.ru] asanafest.ru

24-31 2019 . - " ". .

, , , -, , , . , , , .

[/url]

0%
 
Visiteur
  1172 Le: 17/06/19 à 17h19
  

Boosteur Inactif

Groupe: Visiteur<h1 style="margin-top:10px;">YASAK AK DERNEMZ BALAMAZ</h1>
Çorlu nsanlar ve Sanayicileri Dernei ÇSAD da yaanan<b> YASAK AK </b>skandalndan sonra yeni yönetim oluturuldu. Bakanla adam Celal Öücü getirilirken, ÇSAD yönetimi de basn mensuplar ile bir araya gelerek yeni yöneyimi tantt. Bakan Celal Öücü; Eski dernek Bakanmz Emirhan Aydnn baz yanl uygulamalarndan dolay yönetimdeki arkadalarmz istifa etmilerdir dedi. Bakan Öücü Yaanan Yasak ak skandal ile ilgili sorumuza da; Derneimiz dnda yaanm bir olaydr dernei asla balamaz dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> ÇSAD n yeni Bakan adam Celal Öücü, Derneimizin eski Bakan Emirhan Aydn derneimizin 10 11 ay bakanln yapmtr. Bize göre daha iyi bir bakanlk yapabilirdi açklamasnn ardndan kendisinin de Tekirda Sanayiciler dernei yönetiminde görev aldn belirterek; Tekirdaa bir an önce Sanayi Odasnn kurulmas için çaba gösteriyoruz. Ticaret odalarnn biz sanayicilere hiçbir katks ve faydas yoktur ifadelerini kulland. Tekirda Valisi Ali Yerlikayann i adamlarna Buradan kazanyorsanz Verginizi burada ödeyin. Biz Valilik olarak her türlü destee vermeye hazrz eklinde yapt çary Bakan Öücüye sorduk. Öücü Vali Yerlikayann yapt çary deerlendirerek Maalesef o konu çok kolay bir ey deildir dedi</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Emirhan Aydn baz yanl uygulamalarda bulundu!</span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Yeni oluan ÇSAD Yönetimi basn mensuplar ile birlikte kahvaltl basn toplants düzenledi. Toplantya Bakan Celal Öücü ve yönetim kurulu üyeleri katld. Bakan Öücü basn toplantsnda ÇSAD içinde yaanan gelimeleri ve süreç hakknda yapt açklamada; Derneimizin kurucularndan olan Merhum smail Tonguçu rahmetle anyorum. Bizler 11inci dönem yönetim kurulu üyeleri olarak burada bulunuyoruz. Bu güne kadar derneimize emei geçen herkese teekkür ediyorum. Emirhan Aydnn baz yanl uygulamalar dolays ile, yönetimdeki baz arkadalarmzn istifa ettikleri kamuoyu tarafndan bilinmektedir. Derneimizin zarara uratld ve yüklü miktarda borca sokulduu yönündeki iddialara da cevap vermek gerekirse. Aslnda öyle büyük bir borcumuz yok. Dernekler üyelerin vermi olduu aidatlarla ayakta durur. Emirhan Aydn Dernek bakan olduu dönemde, baz arkadalarmza üyeliklerin aidat sz olaca konusunda bilgiler vermi. Verilmi olan baz sözleri, biz arkadalarmzla yaptmz görümeler sonucunda örendik. Bir dernee üye olunuyorsa, aidat verileceini her kes bilir. Bu durumda dernek açk vermitir. Mevcut borçlar yeni yönetim olarak bizler üstlendik. ÇSAD Çorlu için gerekli bir dernektir dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Yasak Ak Darda Yaanm Bizi Balamaz! </span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Kamuoyunda uzun zamandr gündem konusu olan ÇSAD eski Bakan Emirhan Aydnn Yasak Ak skandal iddialar da, basn toplantsnda gündeme gelerek, Bakan Celal Öücüye soruldu. Bunun özel bir konu olduunu ifade eden Bakan Öücü yapt açklamada; ahslarn ahsi konular derneimizi balamaz. Bu özel bir konudur. Bahsedilen konu derneimiz içinde yaanm bir konu deildir. Bende çok fazla ayrnt bilmiyorum. Bu konuda da daha fazla konumaya gerek olmadn düünüyorum dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> <b>Ticaret Odalarnn Bir Faydasn Göremiyoruz!</b></span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> </span></b> <span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">Uzun zamandr kurulmas gündemde olan ve bir türlü kurulamayan, yaklak 1150 Sanayicinin bir araya gelerek Kurduu Tekirda Sanayiciler Dernei, Tekirdada Sanayi Odas kurulmas yönündeki çalmalar devam ederken, kendisi de bu dernein yönetiminde görev alan Celal Öücü; Tekirda Sanayi Odasnn bir an önce kurulmasn arzu ediyoruz. Çalmalarmzda bu yönde devam etmektedir. Ticaret odalar maalesef biz sanayicilere hiçbir katks ve faydas olmamtr. Ticaret Odalar ancak küçük esnafa hizmet edebilir dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Vali Bey Bu Konuda Büyük Düünüyor!</span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Bakan Celal Öücüye Vali Ali Yerkilayann Buradan kazanyorsanz verginizi burada ödeyin, irket Merkezlerinizi Tekirdaa tayn, bizde size tüm destei salayalm eklindeki çars ile ilgili görülerini ve kendi irket merkezlerin dahil, Tekirda Sanayiciler Dernei üyelerinin kaç tanesinin Vergi kaydnn Tekirda bölgesi olduunu sorduumuzda temkinli cevaplar verdi. Bakan Öücü; Tekirda Sanayiciler Derneimizde kaç tane üyemizin vergisini bu bölgede ödediini konusunda detayl bir bilgim yok. O kadar ince detayn bilemiyorum. Biz Marmara Gurubu olarak 1984 ylndan beri Çorluda yz. Üretim yerimiz Çorlu, merkezimiz stanbul. Bu demek deildir Çorluda biz vergi ödemiyoruz. 600 Tane çalanmz var. Bunlarn Muhtasar vergileri baya yüksek rakamlar tutmaktadr. Bunu biz Çorlu Vergi Dairesine yatryoruz. Sayn Vali irket merkezlerinin Tekirda bölgesine tanmas ve vergilerin bu bölgede ödenmesi konusunda sürekli çar yapyor. Ekonomik yönden Vali bey bu konuda çok büyük düünüyor. ller Bankasndan gelen pay, buradaki baz kaytlarn büyüklüü ile ilgili olacandan dolay, burada ne kadar fazla sanayici olursa, gelirin o kadar büyük olacan düünerek söylemitir. Bu payn buraya aktarlmas o kadar kolay deildir. stanbul bir cazibe merkezi haline gelmi, Türkiyenin Finans merkezi konumundadr. Finans Merkezi Ankaradan stanbula tanmtr. Sanayiciler büyük yerlerde aradan kaybolur deyimi yanltr. Vergisini veren her yerde verir. Vermeyen orda da olsa, burada da olsa vermez. Firmalarn Vergilerinin merkezini buraya getirmeleri iyi olur. Geçtiimiz haftalarda Tekirda Sanayiciler Derneimizde yaptmz bir toplantda, Dernek Bakanmz irket merkezini Tekirdaa tadn bildirdi. Bu da iyi bir balangçtr dedi. Toplantdan sonra Bakan Öücü basn mensuplarna Gaziantepten getirttirdii baklavadan ikram etti. </span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> ÇSAD Yeni Yönetimi Belli Oldu! </span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Yönetim, Denetleme, Sicil ve Yüksek Danma Kurulu seçimleri sonucunda Celal Öücü bakanlndaki liste oy birlii ile seçildi. Seçim sonucunda Yönetim Kurulu asil listesi Celal Öücü, Ayhan Civan, Müjdat Ayan, Çidem Cesur, Nüvit Krçuval, Sait Uluözyurt ve Cem Karagözden olutu. Dilek ve temenni bölümünde üyelerin talepleri kayda geçirilirken, genel kurul sonucunda seçilen dier kurul üyeleri ise u isimlerden olutu; Yönetim Kurulu Yedek: Zaim Erken, Rahmi Yavuz, Sinan Kumyol, Murat Karaylmaz, Mehmet Candan, Deniz Özen, Nurdoan Yavuz. Denetim Kurulu Asil: Bayram Ylmaz, Fekrullah Deirmenci, Mehmet Knk. Denetim Kurulu Yedek: Alper Uzunbacak, Vedat Görgün, Mehmet Bozda. Sicil Kurulu Asil: Kemal Gürsoy, Ergin Kalnolu, Ahmet Ylmaz. Sicil Kurulu Yedek: Engin Anl, Gülay Tadldil, Sevim Tunay. Yüksek Divan Kurulu: Kemal Gürsoy, Bayram Ylmaz,</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif"">Ergin Kalnolu, Hasan Toprak, Sinan Kumyol, Ayhan Civan, Müjdat Ayan, Ahmet Ylmaz, Rahmi Yavuz. Bakan Celal Öücü bundan sonraki süreçlerde</span> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:"Times New Roman","serif"">Basn mensuplar ile daha fazla bir araya geleceklerini belirterek; ÇSAD bir yardm dernei olarak kimse görmesin. Biz proje ve fikir üretmek için bir araya geldik. Bu arada sosyal sorumluluk projelerini de arlk vereceiz dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Haber: Abdurrahim Yldrm</span></b></p>

0%
 
Visiteur
  1171 Le: 13/06/19 à 19h30
  

Boosteur Inactif

Groupe: Visiteur<h1 style="margin-top:10px;">YASAK AK DERNEMZ BALAMAZ</h1>
Çorlu nsanlar ve Sanayicileri Dernei ÇSAD da yaanan<b> YASAK AK </b>skandalndan sonra yeni yönetim oluturuldu. Bakanla adam Celal Öücü getirilirken, ÇSAD yönetimi de basn mensuplar ile bir araya gelerek yeni yöneyimi tantt. Bakan Celal Öücü; Eski dernek Bakanmz Emirhan Aydnn baz yanl uygulamalarndan dolay yönetimdeki arkadalarmz istifa etmilerdir dedi. Bakan Öücü Yaanan Yasak ak skandal ile ilgili sorumuza da; Derneimiz dnda yaanm bir olaydr dernei asla balamaz dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> ÇSAD n yeni Bakan adam Celal Öücü, Derneimizin eski Bakan Emirhan Aydn derneimizin 10 11 ay bakanln yapmtr. Bize göre daha iyi bir bakanlk yapabilirdi açklamasnn ardndan kendisinin de Tekirda Sanayiciler dernei yönetiminde görev aldn belirterek; Tekirdaa bir an önce Sanayi Odasnn kurulmas için çaba gösteriyoruz. Ticaret odalarnn biz sanayicilere hiçbir katks ve faydas yoktur ifadelerini kulland. Tekirda Valisi Ali Yerlikayann i adamlarna Buradan kazanyorsanz Verginizi burada ödeyin. Biz Valilik olarak her türlü destee vermeye hazrz eklinde yapt çary Bakan Öücüye sorduk. Öücü Vali Yerlikayann yapt çary deerlendirerek Maalesef o konu çok kolay bir ey deildir dedi</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Emirhan Aydn baz yanl uygulamalarda bulundu!</span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Yeni oluan ÇSAD Yönetimi basn mensuplar ile birlikte kahvaltl basn toplants düzenledi. Toplantya Bakan Celal Öücü ve yönetim kurulu üyeleri katld. Bakan Öücü basn toplantsnda ÇSAD içinde yaanan gelimeleri ve süreç hakknda yapt açklamada; Derneimizin kurucularndan olan Merhum smail Tonguçu rahmetle anyorum. Bizler 11inci dönem yönetim kurulu üyeleri olarak burada bulunuyoruz. Bu güne kadar derneimize emei geçen herkese teekkür ediyorum. Emirhan Aydnn baz yanl uygulamalar dolays ile, yönetimdeki baz arkadalarmzn istifa ettikleri kamuoyu tarafndan bilinmektedir. Derneimizin zarara uratld ve yüklü miktarda borca sokulduu yönündeki iddialara da cevap vermek gerekirse. Aslnda öyle büyük bir borcumuz yok. Dernekler üyelerin vermi olduu aidatlarla ayakta durur. Emirhan Aydn Dernek bakan olduu dönemde, baz arkadalarmza üyeliklerin aidat sz olaca konusunda bilgiler vermi. Verilmi olan baz sözleri, biz arkadalarmzla yaptmz görümeler sonucunda örendik. Bir dernee üye olunuyorsa, aidat verileceini her kes bilir. Bu durumda dernek açk vermitir. Mevcut borçlar yeni yönetim olarak bizler üstlendik. ÇSAD Çorlu için gerekli bir dernektir dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Yasak Ak Darda Yaanm Bizi Balamaz! </span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Kamuoyunda uzun zamandr gündem konusu olan ÇSAD eski Bakan Emirhan Aydnn Yasak Ak skandal iddialar da, basn toplantsnda gündeme gelerek, Bakan Celal Öücüye soruldu. Bunun özel bir konu olduunu ifade eden Bakan Öücü yapt açklamada; ahslarn ahsi konular derneimizi balamaz. Bu özel bir konudur. Bahsedilen konu derneimiz içinde yaanm bir konu deildir. Bende çok fazla ayrnt bilmiyorum. Bu konuda da daha fazla konumaya gerek olmadn düünüyorum dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> <b>Ticaret Odalarnn Bir Faydasn Göremiyoruz!</b></span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> </span></b> <span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">Uzun zamandr kurulmas gündemde olan ve bir türlü kurulamayan, yaklak 1150 Sanayicinin bir araya gelerek Kurduu Tekirda Sanayiciler Dernei, Tekirdada Sanayi Odas kurulmas yönündeki çalmalar devam ederken, kendisi de bu dernein yönetiminde görev alan Celal Öücü; Tekirda Sanayi Odasnn bir an önce kurulmasn arzu ediyoruz. Çalmalarmzda bu yönde devam etmektedir. Ticaret odalar maalesef biz sanayicilere hiçbir katks ve faydas olmamtr. Ticaret Odalar ancak küçük esnafa hizmet edebilir dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Vali Bey Bu Konuda Büyük Düünüyor!</span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Bakan Celal Öücüye Vali Ali Yerkilayann Buradan kazanyorsanz verginizi burada ödeyin, irket Merkezlerinizi Tekirdaa tayn, bizde size tüm destei salayalm eklindeki çars ile ilgili görülerini ve kendi irket merkezlerin dahil, Tekirda Sanayiciler Dernei üyelerinin kaç tanesinin Vergi kaydnn Tekirda bölgesi olduunu sorduumuzda temkinli cevaplar verdi. Bakan Öücü; Tekirda Sanayiciler Derneimizde kaç tane üyemizin vergisini bu bölgede ödediini konusunda detayl bir bilgim yok. O kadar ince detayn bilemiyorum. Biz Marmara Gurubu olarak 1984 ylndan beri Çorluda yz. Üretim yerimiz Çorlu, merkezimiz stanbul. Bu demek deildir Çorluda biz vergi ödemiyoruz. 600 Tane çalanmz var. Bunlarn Muhtasar vergileri baya yüksek rakamlar tutmaktadr. Bunu biz Çorlu Vergi Dairesine yatryoruz. Sayn Vali irket merkezlerinin Tekirda bölgesine tanmas ve vergilerin bu bölgede ödenmesi konusunda sürekli çar yapyor. Ekonomik yönden Vali bey bu konuda çok büyük düünüyor. ller Bankasndan gelen pay, buradaki baz kaytlarn büyüklüü ile ilgili olacandan dolay, burada ne kadar fazla sanayici olursa, gelirin o kadar büyük olacan düünerek söylemitir. Bu payn buraya aktarlmas o kadar kolay deildir. stanbul bir cazibe merkezi haline gelmi, Türkiyenin Finans merkezi konumundadr. Finans Merkezi Ankaradan stanbula tanmtr. Sanayiciler büyük yerlerde aradan kaybolur deyimi yanltr. Vergisini veren her yerde verir. Vermeyen orda da olsa, burada da olsa vermez. Firmalarn Vergilerinin merkezini buraya getirmeleri iyi olur. Geçtiimiz haftalarda Tekirda Sanayiciler Derneimizde yaptmz bir toplantda, Dernek Bakanmz irket merkezini Tekirdaa tadn bildirdi. Bu da iyi bir balangçtr dedi. Toplantdan sonra Bakan Öücü basn mensuplarna Gaziantepten getirttirdii baklavadan ikram etti. </span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> ÇSAD Yeni Yönetimi Belli Oldu! </span></b></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif""> Yönetim, Denetleme, Sicil ve Yüksek Danma Kurulu seçimleri sonucunda Celal Öücü bakanlndaki liste oy birlii ile seçildi. Seçim sonucunda Yönetim Kurulu asil listesi Celal Öücü, Ayhan Civan, Müjdat Ayan, Çidem Cesur, Nüvit Krçuval, Sait Uluözyurt ve Cem Karagözden olutu. Dilek ve temenni bölümünde üyelerin talepleri kayda geçirilirken, genel kurul sonucunda seçilen dier kurul üyeleri ise u isimlerden olutu; Yönetim Kurulu Yedek: Zaim Erken, Rahmi Yavuz, Sinan Kumyol, Murat Karaylmaz, Mehmet Candan, Deniz Özen, Nurdoan Yavuz. Denetim Kurulu Asil: Bayram Ylmaz, Fekrullah Deirmenci, Mehmet Knk. Denetim Kurulu Yedek: Alper Uzunbacak, Vedat Görgün, Mehmet Bozda. Sicil Kurulu Asil: Kemal Gürsoy, Ergin Kalnolu, Ahmet Ylmaz. Sicil Kurulu Yedek: Engin Anl, Gülay Tadldil, Sevim Tunay. Yüksek Divan Kurulu: Kemal Gürsoy, Bayram Ylmaz,</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: "Times New Roman","serif"">Ergin Kalnolu, Hasan Toprak, Sinan Kumyol, Ayhan Civan, Müjdat Ayan, Ahmet Ylmaz, Rahmi Yavuz. Bakan Celal Öücü bundan sonraki süreçlerde</span> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:"Times New Roman","serif"">Basn mensuplar ile daha fazla bir araya geleceklerini belirterek; ÇSAD bir yardm dernei olarak kimse görmesin. Biz proje ve fikir üretmek için bir araya geldik. Bu arada sosyal sorumluluk projelerini de arlk vereceiz dedi.</span></p> <p class="MsoNormal"><b> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif""> Haber: Abdurrahim Yldrm</span></b></p>

0%
 
Visiteur
  1170 Le: 12/06/19 à 09h32
  

Boosteur Inactif

Groupe: Visiteur, , . 16.06.1978, +380957168219, , , !
, , . , , , - . , , , , , . , , . , , . , , . , , -, , . !

0%
 
Visiteur
  1169 Le: 12/06/19 à 07h10
  

Boosteur Inactif

Groupe: Visiteur, . - , , . , . () 16.06.1978, +380957168219, , . , , . , . , , , . , , , !

0%
 
Visiteur
  1168 Le: 11/06/19 à 22h11
  

Boosteur Inactif

Groupe: VisiteurDating apps for daddies absolutely free online dating
mobile dating 50 activ net international radiocarbon dating florida
best online dating sites that doent have fake accounts what are the keyword words in online dating
what does sa mean on dating sites dating a girl virgin
christian dating when to kiss tantra dating fl meetup

0%
 
Visiteur
  1167 Le: 11/06/19 à 21h31
  

Boosteur Inactif

Groupe: VisiteurDating stat chicago 2019 dating sites reviews 2019
online dating sites for demisexual reddit how to build an online dating site
true free adult dating site online dating conversation topics
how to text on dating apps dating app fucking ny slut
online millionaire dating sites farmers dating sites free

0%
 
Visiteur
  1166 Le: 11/06/19 à 19h39
  

Boosteur Inactif

Groupe: VisiteurWhat to message when online dating what percent of college students use dating apps
avoid dating single mother with adult children dating at 35 for men
cougar women dating in california how to find my cheating boyfriend on dating apps
who isthe girl ursh dating new york attorney ethics if two attorneys dating each other
dating a girl not from the us christian dating sites for progressives

0%
 
Visiteur
  1165 Le: 11/06/19 à 18h50
  

Boosteur Inactif

Groupe: Visiteur


0%
 
 «  1  2  3  4  5  6 ... 48  49  50  »